Vereniging van Commissionairs in Granen, Zaden en Peulvruchten


De commissionairs bemiddelen bij de verkoop van de producten van de landbouwers

op basis van de condities van de Koninklijke Vereniging “De Beurs “.

Bij afwijkende partijen wordt er nog wel vaak een monster meegenomen.

Een dergelijk monster zit in een linnen zakje met een inhoud van ongeveer 1 kilogram. Dit monster moet een representatief product bevatten wat de kwaliteit van de aangeboden partij weergeeft.

  

Alle Granen, Zaden en Peulvruchten worden verhandeld  per 1000 kg.

Graansoorten zijn: Tarwe, Gerst, Haver, Rogge en Triticale.

Zaden zijn: Koolzaad, Karwijzaad, Mosterdzaad, Blauwmaanzaad en Kanariezaad.

Peulvruchten zijn onder andere; Erwten, Bonen en Kapucijners.

De commissionair handelt in opdracht van de landbouwer (dus als vertrouwenspersoon).

Zijn taak is om het aan te bieden product voor een goede prijs en onder gunstige voorwaarden te verhandelen en zorg te dragen voor het zorgvuldig afhandelen van de gemaakte afspraken.

Tevens zijn alle commissionairs GMP+ gecertificeerd.

De meeste commissionairs hebben een contract afgesloten met het Risicofonds voor de Graanhandel. Voor een overzicht van de commissionairs aangesloten bij het risicofonds klik hier.

Tevens wordt er elke dinsdag  een prijsnotering gemaakt door een daartoe benoemde commissie. Deze notering word ook vermeld in diverse dag en vakbladen en op de website. De Groninger Graanbeurs is in Nederland de grootste inlandse beurs.


Ondanks alle veranderingen in de landbouw is de Korenbeurs in Groningen een belangrijk handelscentrum gebleven, die zijn meerwaarde voor de teler waarmaakt.