STICHTING RISICOFONDS VOOR DE GRAANHANDEL

 

HISTORIE.

Onder de rechtsfiguur van de Stichting voor de Landbouw in Groningen werd in 1946 het Risicofonds opgericht. Wegens liquidatie van de Stichting voor de Landbouw werd destijds in overleg met de landbouworganisaties en de Vereniging van Commissionairs in Granen, Zaden en Peulvruchten in de provincie Groningen op 24 september 1955 opgericht de Stichting Risicofonds voor de Graanhandel te Groningen.

 

FINANCIELE  RISICODEKKING.

Oorspronkelijk is het Risicofonds ingesteld om voor de landbouwer definanciële schade te dekken, die bij verkoop van granen, zaden en peulvruchten op Groninger Beurscondities (die o.a. inhouden dat koper lid dient te zijn van de Koninklijke Vereniging “De Beurs”) door bemiddeling van een bij het Risicofonds aangesloten commissionair kan ontstaan. Dit als gevolg van insolventie van de koper waarbij de overeengekomen koopprijs niet of slechts gedeeltelijk wordt betaald.

 

Naderhand is besloten dat ook financiële schade, die voor de landbouwer kan ontstaan wegens insolventie van de commissionair, die de koopprijs al van de koper heeft ontvangen en nog verschuldigd is aan de landbouwer, voor een uitkering in aanmerking kan komen. In dat geval zal de landbouwer minimaal 25% van de schade zelf moeten dragen. Dit eigen risico vloeit voort uit het feit, dat de landbouwer zijn eigen commissionair kiest.

Naast de normale beursverkopen op Groninger Beurscondities door bemiddeling van de bij het Risicofonds aangesloten commissionairs vallen ook opslagcontracten en poolcontracten vanaf het moment van levering onder de bepalingen van het Risicofonds, mits de transactie op Groninger Beurscondities plaatsvindt en dat ook blijkt uit de koopovereenkomst. Risicoaanvaarding kan alleen plaatsvinden, indien deze contracten door bemiddeling van een bij het Risicofonds aangesloten commissionair tot stand komen en ook de betaling met de commissionair als tussenpersoon plaatsvindt. Een dergelijk contract dient door alle (drie) partijen te worden ondertekend. De drie partijen zijn landbouwer, commissionair en koper.

  

COMMISSIONAIRS.

De volgende commissionairs, allen ook lid van zowel de Vereniging van Commissionairs als van de Koninklijke Vereniging “De Beurs”, hebben een overeenkomst met het Risicofonds:

A.H.Alfing te Termunterzijl, H.H. Heslinga te Uithuizen, G.J. Bruin te Zeerijp (V.O.F. Nieveen), W. van Willigen te Westerbork (W.P.A. Robertus), K. Wit te Siddeburen, E.H. Alfing te Termunterzijl en J.G. Nieveen te Zeerijp.

 

De aangesloten commissionairs dienen maandelijks opgave te doen aan het Risicofonds van de hoeveelheden landbouwproducten, welke door hun bemiddeling op de Groninger Graanbeurs tegen beurscondities zijn verkocht.

 

BESTUUR.

Het Bestuur van het Risicofonds wordt gevormd door vier vertegenwoordigers van de Land- en Tuinbouw Organisatie Noord en vier vertegenwoordigers van de Vereniging van Commissionairs. Het negende bestuurslid, bij voorkeur een jurist, wordt door de acht leden benoemd. Deze fungeert als voorzitter. De huidige samenstelling van het Bestuur is als volgt.

Mr. A.A. Westers te Groningen, voorzitter

J.G. Perdok te Woldendorp, secretaris

G.J. Bruin te Zeerijp, penningmeester

H. Waalkens te Nieuwolda, lid

J. Hindriks te Scheemda, lid

B.H. Rietema te Pieterburen, lid

K. Wit te Siddeburen, lid

J.G. Nieveen te Zeerijp, lid.

J.J. Wolthuis te Andel, lid.

 

SCHADEUITKERINGEN.

Het Risicofonds heeft in de periode 1981 tot 2013 aan landbouwers een totaalbedrag van circa € 450.000 schade uitgekeerd. Het betreft hier in totaal zes schadegevallen, waarbij ruim 100 landbouwers waren betrokken.