SECRETARIAAT.

De administratie en het secretariaat van de Stichting Risicofonds voor de Graanhandel wordt verzorgd door mevr. A. Schuil.


Het administratie-/correspondentieadres van het Risicofonds is:

Postbus 7015

9701 JA Groningen

Telefoon: 050-3140840

Fax: 050-3128112

E-mail:  info@risicofondsgraanhandel.nl