PROJECTSUBSIDIE.

Het Bestuur heeft  in 2010 besloten de doelstelling uit te breiden, waarbij de huidige doelstelling als hierboven omschreven wordt gehandhaafd. De uitbreiding van de doelstelling houdt in dat het Bestuur van het Risicofonds op aanvraag financiële bijdragen ten bate van projecten in de akkerbouw in de Provincie Groningen kan verstrekken. Projecten die worden gesubsidieerd dienen een innoverend, initiërend, stimulerend en/of duurzaam karakter te hebben en moeten worden uitgevoerd in de provincie Groningen.