Omschrijving: Wie zijn wij?

Vereniging van Handelaren en Commissionairs in Granen, Zaden en Peulvruchten in Noord-Nederland.

Omschrijving: Wat doen wij?

Wekelijks, op dinsdagochtend komen vertegenwoordigers van beide groepen, handelaren en commissionairs in de stad Groningen bijeen en stellen in onderling overleg de verrekenprijzen vast van de granen, zaden en peulvruchten in overeenstemming met de marktvraag en aanbod.

Op elke beursdag verschijnt er een Beursbericht, waarin opgenomen de vastgestelde prijzen en een marktbericht. Dit marktbericht geeft een weerslag van de situatie van de voorraden, welke er op de markt worden aangeboden, alsmede een indicatie van vraag, aanbod en kwaliteiten. Het grote voordeel van de overeenkomsten is dat er een garantiefonds bestaat voor leveringen op erkende basis.